ОП по реда на ЗОП-2013

”Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (11)

"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИТЕ ПАЦИЕНТИ НА КОЦ-ВРАЦА ЕООД (8)

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПЛС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТАЦИОНАРНИТЕ ПАЦИЕНТИ НА КОЦ-ВРАЦА ЕООД (5)

"ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА СТАЦИОНАРНИ ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА КОЦ ВРАЦА ЕООД" (4)

„Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД" (7)

„Доставка на медицински изделия за оперативна дейност по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ-ВРАЦА ЕООД” (7)

"Доставка и зареждане с хелий на апарат за МРТ" (7)

„Извършване на клинико- лабораторни изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти на КОЦ – Враца ЕООД” (9)

”Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на "КОЦ ВРАЦА" ЕООД” (25)

„Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” 2013/2 РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА!! (22)