ОП по реда на ЗОП 2015

00813-2015-0001"Доставка на лекарствени продукти включени в Позитивния лекарски списък на Република България за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (36)

00813-2015-0002”Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък на Република България за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (16)

00813-2015-0003”Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (31)

00813-2015-0004 „Извършване на клинико-лабораторни изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти на КОЦ – Враца ЕООД” (16)

00813-2015-0005 „Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД" (40)

00813-2015-0006 „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на КОЦ Враца ЕООД” (12)

00813-2015-0007 ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (12)