повишаване качеството на лечение и живот на пациенти с онкологични заболявания и на техните близки

 

 

 

Мисията е приведена в съответствие с националните и европейски стандарти за борба с онкологичните заболявания и се състои в активно издирване, диагностициране, регистриране, лечение и периодично на наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози в България .