ОП по реда на ЗОП-2017

00813-2017-0001”Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД” (27)

00813-2017-0002„Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД" (32)

00813-2017-0003„Абонаментно сервизно обслужване на мултимодален линеен ускорител Elekta Synergy Platform с многолистен колиматор Agylity, локална мрежа за обмен на данни Mosaiq и с-ми за планиране Monaco и Oncentra" (16)

00813-2017-0004 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на медицинските специалисти и гаранционно обслужване на медицинска апаратура и технологичен ъпгрейд на съществуващите системи в отделение по Лъчелечение при КОЦ ВРАЦА ЕООД“ (18)

00813-2017-0005 ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД” (32)

00813-2017-0006 ”Доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (11)

00813-2017-0007 ”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД по обособени позиции” (20)