ОП по реда на ЗОП 2016

00813-2016-0001 "Доставка, зареждане с хелий и поддържане на криогенна система на апарат за МРТ" (10)

00813-2016-0002 „Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД" (24)

00813-2016-0003”Доставка на лекарствени продукти заплащани от НЗОК за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (27)

00813-2016-0004 "Доставка на апаратура, реактиви и консумативи за клинична лаборатория" (17)

00813-2016-0005 - *Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД" (40)

00813-2016-0006 „Сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура - мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги" (8)

00813-2016-0007 „Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД” (35)

00813-2016-0008 „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал на КОЦ Враца ЕООД” (9)

001-17"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за клинична лаборатория на КОЦ ВРАЦА ЕООД" (7)