ЛЕКАРИ

 

Доц. Д-р Николай ЙОРДАНОВ- призната специалност „Анестезиология,

Реанимация и Интензивно Лечение”

 

ДЕЙНОСТИ

 

 

Лечение и контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания и палиативни грижи при терминално онкологично болни.

  • Консултиране на пациенти с онкологична болка;
  • Регистрация на пациенти с онкологични заболявания, които не подлежат на други основни методи на лечение;
  • Диагноза и лечение на онкологичната болка;
  • Планиране на вида и времетраенето на палиативните грижи заедно с пациента и близките;
  • Диагноза и лечение на физически симптоми предизвикани от онкологично заболяване;
  • Приемане на пациенти, които се нуждаят от стационарни палиативни грижи;
  • Изписване на лекарства за домашни палиативни грижи;
  • Контролни прегледи;
  • Консултативни прегледи в другите стационарни отделения на КОЦ;
  • Преценка за провеждане на инвазивно лечение на болката;

 

Работно време : всеки делничен ден от 08.30- 13.30ч.

Телефон за контакт : +(359) (0)92 669 146