КП № 297

Палиативни грижи при онкологично болни - над 18 години.

КПр № 5

Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания

КП № 70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур:   стадии Т1-3, N0-2,М0-1.

КП № 72

Трансуретрална простатектомия

КП №73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи.

КП № 78

Оперативни процедури върху мъжка полова система.

КП № 79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

КП № 80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

КП № 81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

КП № 82

Реконструктивни операции в урологията

КП № 83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

КП № 85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

КП № 86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания


 

КП № 156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 г.

КП № 158

 

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

КП № 160

 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години.

КП № 162

 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години.

КП № 165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

КП № 166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство.

КП № 169

Конвенционална холецистектомия.

КП № 170

Лапароскопска холецистектомия

КП № 171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

КП № 175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност

КП № 176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

КП № 179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2,М0 за лица над 18 години

КП № 180

Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия за лица над 18 години.

КП № 181

Оперативно лечение при остър перитонит за лица над 18 години.

КП № 182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси на лица над 18 години

КП № 183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания за лица над 18 години.

КП № 185

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания за лица над 18 години

КП № 187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност за лица над 18 години

КП № 188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност за лица над 18 години..

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания.

                

КП № 145

Не радикално отстраняване на матката.

КП № 146

Радикално отстраняване на женски полови органи

КП № 147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на ЖПО.

КП № 149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.

КП № 150

Корекции на тазова /перинеалната/ статика и /или на незадържане на урината при жената.

КП № 151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.

КП № 152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.

КП № 153

Системна радикална ексцизия на лимфни възли/тазови и/или парааортални и/или ингвинални/ като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания.

КП № 255

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности

КП № 256

Метаболитна брахитерапия с ниски активности

КП № 257

Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания

КП № 26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години.

КП № 27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност за лица над 18 години.

КП № 28

Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт за лица над 18 години.

КП № 30

Заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години

КП № 31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години.

КП № 32

Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система/ХБС/, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години.

КП № 33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години.

КПр № 6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания.