МИСИЯ

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ И ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НА ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

Мисията е приведена в съответствие с националните и европейски стандарти за борба с онкологичните заболявания и се състои в активно издирване, диагностициране, регистриране, лечение и периодично на наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози в България .

 


ВИЗИЯ

Да бъдем лечебно заведение, предпочитано от пациентите.

Да бъдем работодател, избиран от служителите.

Да бъдем модел на екипна работа за страната.

 

ЦЕННОСТИ

Интегритет - ние работим честно и открито.

Сътрудничество - ние работим екипно, осъзнавайки, че резултатът от обединените ни усилия превъзхожда индивидуалните постижения.

Грижа - ние се отнасяме към пациентите с внимание, уважение и доброта.

Задължение - ние сме се посветили на идеята да предоставяме най-високо качество във всеки аспект на нашата работа.

Иновации - ние вярваме, че новите идеи и навременният достъп до информация ще повишат качеството на здравните грижи.

Общност - ние признаваме и уважаваме важността на нуждите от специализирани онкологични грижи за населението.

Състрадателност - съчувстваме на страданието на болните и правим всичко, което е по силите ни и в рамките на нашите технически възможности , за да го облекчим.

Уважение - Зачитаме волята и желанията на болния и уважаваме неговото право на информиран избор.

 

КРЕДО
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Ние се отнасяме с уважение един към друг при предоставяне на грижи за пациентите.
Ние сме отговорни за нашите действия.
Ние сме учтиви, вежливи и професионални в нашите взаимни отношения.
Ние говорим ясно, слушаме внимателно и използваме подходящи думи, тон и език на тялото.
Отнасяме се с толерантност към всички и говорим на правилен български език.
Предоставяме навременна информация и помощ един на друг.
Ние ценим различните мнения и търсим съдействие при вземане на решения.
Ние ценим и признаваме ролята, професията и приноса на всеки един от нас.
Ние осъществяваме конструктивен диалог и разрешаваме конфликтите с респект.
Ние уважаваме поверителността на личната информация.
Ние се извиняваме за грешките си и се учим от тях.