НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Ние се отнасяме с уважение един към друг при предоставяне на грижи за пациентите.

Ние сме отговорни за нашите действия.

Ние сме учтиви, вежливи и професионални в нашите взаимни отношения.

Ние говорим ясно, слушаме внимателно и използваме подходящи думи, тон и език на тялото.

Отнасяме се с толерантност към всички и говорим на правилен български език.

Предоставяме навременна информация и помощ един на друг.

Ние ценим различните мнения и търсим съдействие при вземане на решения.

Ние ценим и признаваме ролята, професията и приноса на всеки един от нас.

Ние осъществяваме конструктивен диалог и разрешаваме конфликтите с респект.

Ние уважаваме поверителността на личната информация.

Ние се извиняваме за грешките си и се учим от тях.