в.и.д. Началник - Д-р Васил ЦЕНОВ -    призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

Ст.ординатор - Д-р Анжелин КРЪСТЕВ - призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

Ординатор - Д-р Венелин Цветков - призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

Ординатор Д-р Мария Лъжова- специализант

Старша мед. сестра-  Галина Милова  - Магистър „ Управление на Здравните грижи”,

Дейност:

Капацитет- 6 легла

Дейност:

-          Провеждане на пред - анестезиологочна консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение с обща, регионална или локална анестезия;

-          Тестуване на пациентите за алергия към анестетици ;

-          Въвеждане , поддържане и възстановяване от анестезия при различните видове хирургични, урологични и генекологични операции, както и по време на инвазивни изследвания – фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии, като тази дейност е съобразена с правилата за безопасна и адекватна анестезия;

-          Провеждане на предоперативна, интраоперативна и постоперативна реанимация на болните в оперативните отделения, както и консултативна помощ в другите отделения на КОЦ;

-          Интензивно лечение при болни с критични нарушения в жизнените функции;

-          Борба с хроничната болка .

Отделението е обезпечено , както в операционните , така и в реанимационните зали, с най- съвременна апаратура и консумативи.

Телефон за контакт: +359 (0) 92 669 131