• }  Да бъдем лечебно заведение, предпочитано от пациентите.
 • }  Да бъдем работодател, избиран от служителите.
 • }  Да бъдем  модел на екипна работа за страната.

Ценности

 

 • }  Интегритет - ние работим честно и открито.
 • }  Сътрудничество - ние работим екипно, осъзнавайки, че резултатът от обединените ни усилия превъзхожда индивидуалните постижения.
 • }  Грижа - ние се отнасяме към пациентите с внимание, уважение и доброта.
 • }  Задължение - ние сме се посветили на идеята да предоставяме най-високо качество във всеки аспект на нашата работа.
 • }  Иновации - ние вярваме, че новите идеи и навременният достъп до информация ще повишат качеството на здравните грижи.
 • }  Общност  - ние признаваме и уважаваме важността на нуждите от специализирани онкологични грижи за населението.
 • }  Състрадателност - съчувстваме на страданието на болните и правим всичко, което е по силите ни и в рамките на нашите технически възможности , за да го облекчим.
 • }  Уважение - Зачитаме волята  и желанията на болния и уважаваме неговото право на информиран избор. 
 •  
 •