ЛЕКАРИ

Д-р Милослав СТАВРОВ - призната специалност по „Кожни и венерологични болести”

 

 

ДЕЙНОСТИ

  • профилактика на онкодерматологичните заболявания;
  • диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози;
  • първични и вторични консултативни прегледи;
  • планиране в „лист на чакащите”;
  • диспансерно наблюдение.
  • прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/ 1997г.доп.29/ 2001г. на МЗ.

 

Работно време: всеки делничен ден от 08.30-13.30ч.

Телефон за контакт : +(359) (0)92 669158