ЛЕКАРИ

 

д-р Николинка Игнатова - признати специалности „Вътрешни

болести” и „Онкология”

 

 

 

ДЕЙНОСТИ

  • диагностика на онкологични заболявания и преканцерози
  • първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологичните заболявания
  • планиране в „лист на чакащите” за химиотерапия и оформяне на онкологично досие
  • химиотерапия
  • палиативно лечение
  • диспансерно наблюдение
  • прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1997г. доп.29/2001 на МЗ

 

Работно време: всеки делничен ден от 08.30 до 13.30

Телефон за контакт: +(359) (0)92 669181