ЛЕКАРИ

 Д-р Румен Андреев - признати специалности по „Акушерство

и гинекология” и „Онкология”;

 

 

ДЕЙНОСТИ

  • профилактика на онкогинекологични заболявания
  • дигностика на онкогинекологични заболявания и преканцерози
  • първични и вторични консултативни прегледи
  • планиране за оперативна дейност – „лист на чакащи”
  • палиативно лечение
  • диспансерно наблюдение
  • прегледи по избор на пациента съгласно Наредба 22/1997г. доп.29/2001 на МЗ


 

Работно време: всеки делничен ден от 08.30 до 13.30

Телефон за контакт: +(359) (0)92 669144