Ст. ординатор - Д-р Георги ГУНОВ- признати специалности: „Акушерство

и гинекология”, и „Онкология”

Ст. акушерка - Наташа РАШЕВА- Бакалавър по Управление на здравните грижи

Дейност:

Стационарен капацитет: 10 легла

 • Профилактика на онкогинекологични заболявания;
 • Диагностика и лечение на онкогинекологични заболявания и преканцерози;
 • Планова и спешна оперативна дейност на:
  • Злокачествени заболявания на женски полови органи
  • Доброкачествени заболявания на женски полови органи
  • Корекции на тазовата статика при не задържане на урината;
  • Вертхайм-Мейгс
  • Лапароскопска хирургия
  • Колпоскопии;
  • Пробно абразио;
  • Полипектомии;
  • Биопсии;

Работи се с органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники

Отделението разполага с единствения за България видеоколпоскоп на фирма Olympus.

Телефони за контакт:

Началник отделение

+(359) (0)92 669 123

Лекари

+(359) (0)92 669 122

Сестри

+(359) (0)92 669 133