Началник - Д-р Георги ЕЗЕКИЕВ- признати специалности: "Хирургия"и „Онкология” и специализации:

  • Чернодробна хирургия и Интраоперативна радиотерапия- под ръководството на проф.Амброзиано,Университетска болница- Виченца, Италия.
  • Интензивен курс –лапароскопия в общата хирургия- под ръководството на проф.Морескьо, IRCAD-EITS, Страсбург, Франция.
  • Курс за специалисти –колоректална хирургия IRCAD-EITS, Страсбург, Франция.
  • Курс за специалисти - колоректална хирургия- European Surgery School, Париж, Франция
  • Лапароскопска колоректална хирургия- под ръководството на проф. Тухман, Университетска болница- Виена, Австрия.
  • Single port operations- Freikirchlich-Evangelisches Krankenhause под ръководството на проф. Бургхардт , Берлин, Германия.

Ст.ординатор - Д-р Христо КАМЕНОВ - призната специалност: "Хирургия"

Ординатор - Д-р Валери ВАСИЛЕВ - призната специалност: "Хирургия"

Ординатор – д-р Илонка Крумова - призната специалност: "Хирургия"

Старша мед. сестра – Цветелина ПЕТРОВА- бакалавър „Управление на здравните грижи”.

Дейност:

Стационарен капацитет- 25 легла

Съвременно оперативно лечение на доброкачествени, предракови и онкологични заболявания на млечна жлеза, щитовидна жлеза, храносмилателната система: вкл.тънки и дебели черва, жлъчен мехур, екстрахепатални пътища, панкреас, далак, и др.

Висококвалифицираните специалисти работят по органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники и осъществяват съвременна лечебна дейност в съответствие с правилата за добра медицинска практика, изискванията по медицински стандарт по Хирургия и при спазване морално етичния кодекс от всеки член от колектива. Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Хирургичния кабинет в диагностично - консултативния блок.

3- те операционни зали са оборудвани с необходимата съвременна техника от най- висок клас за извършване на оперативни интервенции, включително по безкръвен / лапароскопски / начин.

Телефони за контакт:

Началник отделение

+(359) (0)92 669 121

Лекари

+(359) (0)92 669 122

Сестри

+(359) (0)92 669 133

Опер.зали

+(359) (0)92 669 132